Renowacja kamienia

Jedną ze specjalności naszego zakładu kamieniarskiego jest renowacja posadzek kamiennych m.in. szlifowanie kamienia i polerowanie materiału kamiennego, które przede wszystkim ma na celu uzyskanie głębokiego połysku, na starej i zniszczonej użytkowaniem powierzchni. Efektem końcowym jest uzyskanie odświeżonej, wyglądającej na nową posadzki.

 

Taki zabieg ułatwia także późniejszą konserwację i utrzymanie posadzki w czystości. Usługę renowacji wykonuje się specjalistycznymi maszynami z zastosowaniem specjalnych środków impregnacyjnych, które oprócz połysku nadają kamieniowi również maksymalną barwę. Taka impregnacja zapewnia także odporność na wnikanie wilgoci i brudu.

 

Renowacja posadzek jest procesem złożonym – składa się z czterech, ściśle powiązanych ze sobą etapów. Pierwsze trzy polegają na przygotowaniu posadzki poprzez szlifowanie kamienia coraz to wyższymi gradacjami szlifierskich płyt diamentowych (KLINDEX), końcowy etap ma za zadanie utrwalenie połysku oraz przygotowanie powierzchni do konserwacji. Dodatkowo zabezpiecza posadzkę przed zniszczeniem.

Etap pierwszy (przygotowanie)czyli ocena posadzki kamiennej (rodzaj kamienia, ocena stopnia jego zużycia, wysokość uskoków) oraz zabezpieczenie ścian i wszystkich elementów nad posadzką (meble, drzwi, ściany, wszystko w zasięgu rozbryzgu maszyny). 

Etap drugi (wyrównanie) czyli zrównanie posadzki, które polega na zlikwidowaniu najmniejszych nierówności związanych z ułożeniem płyt oraz ich użytkowaniem. Dodatkowo etap ten ma na celu usunięcie wszystkich rys powstałych podczas w/w równania i przygotowanie podłoża pod właściwe szlifowanie i polerowanie. Etap ten umożliwia również uzupełnienie ubytków w posadzce za pomocą mieszanki żywicy i odpowiedniego kolorystycznie barwnika.

 

Etap trzeci (szlifowanie) jest to właściwie szlifowanie posadzki z użyciem coraz wyższych gradacji diamentów. Poprzez polerowanie doprowadzamy do lustrzanego połysku.

 

Etap czwarty (polerowanie i impregnacja) – stanowi ostani etap pracy, w którym stosujemy tarcze diamentowe o drobnej gradacji, które polerują posadzkę aż do uzyskania „lustrzanego” połysku. Następnie nakładamy warstwy impregnatu, które zapewniają twardą i intensywnie błyszcząca powłokę. Dodatkowo chronią kamień i ułatwiają późniejszą konserwację.
Warstwa chroni powierzchnie posadzki zapobiegając ich zaplamieniu, wnikaniu wilgoci, soli, plam cementowych itp.
Dla zachowania świetności posadzki po wykonaniu usługi oraz zabezpieczenia jej przed wnikaniem brudu i wilgoci, zalecamy przemywanie jej odpowiednimi preparatami dostępnymi w naszej ofercie.